چون شب چهل و چهارم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/44-Shabe-CheheloChaharom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون بازرگان درگذشت، مال فراوانی از خود بر جای گذاشت، پسر به میراث رسید و از جمله صد بار کالای قیمتی از خز و دیبا و مُشک داشت، که آن بارها به مقصد بغداد بار گشتند و نام مقصد – یعنی بغداد – بر آن نوشتند. چون مدتی از …

چون شب چهل و چهارم برآمد ادامه »