مجالی نیست تا برای گیسوانت جشنی بپا کنم…

عاشقانه‌ای از پابلو نرودا