صدا کن مرا، صدای تو خوب است…

عاشقانه‌ای از سهراب سپهری