تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن‌ها…

عاشقانه‌ای از هاتف اصفهانی