طاق کسری به حرف آمد و گفت…

عاشقانه‌ای از سیده صدیقه عظیمی‌نیا