من از عهد آدم تو را دوست دارم…

عاشقانه‌ای از قيصر امين‌پور