مستضعفین سوار هواپیما نمی‌شوند

بهبود وضعیت خطوط هوایی و بی‌توجهی به وضعیت جاده‌ها و سیستم ریلی کشور