چون شب شانزدهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/16-Shabe-Shanzdahom.mp3  شهرزاد گفت: یکی از خواهران گفت: این‌ها خواهران تنی من هستند و من بزرگ آنان هستم. وقتی پدر ما درگذشت، پنج هزار دینار زر برایمان به ارث گذاشت. خواهران من جهیزیۀ خویش گرفتند و هرکدام به خانۀ شوی خود برفتند، اما شوهرانشان پس از چندی مال ایشان بگرفتند و سوداگری پیشه کردند. چهار سال …

چون شب شانزدهم برآمد ادامه »