تو كیستی، كه من این‌گونه بی تو بی‌تابم؟…

عاشقانه‌ای از فریدون مشیری