چون شب نوزدهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/19-Shabe-Noozdahom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! خلیفه فرمود که حکایت را بنویسند و به خزانه بسپارند، سپس به دختر بزرگتر گفت: عفریت را پس از جادو کردن خواهرت دیده‌ای یا نه؟ دختر گفت: ای خلیفه! ندیده‌ام اما مویی از گیسوان خود را برگرفته و به من سپرده است که هرگاه آن موی را بسوزانم او …

چون شب نوزدهم برآمد ادامه »