چون شب ششم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/6-Shabe-Sheshom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! صیاد به عفریت گفت که چون تو قصد کشتن من کردی، اکنون من نیز تو را در خُمره اندازم و به دریا افکنم. عفریت چو این بشنید فریاد برآورد و بنالید و صیاد را به خداوند سوگند داد و گفت: ای مرد! تو بدکرداری مرا به رفتار بد پاسخ …

چون شب ششم برآمد ادامه »