صياد

چون شب بیستم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/20-Shabe-Bistom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! خلیفه به جعفر برمکی گفت: از این اشعار بر می‌آید که این مرد بسی بی‌نواست. و سپس پیش رفت و از مرد پرسید: ای مرد! چه می‌گویی؟ مرد گفت: صیادی هستم عیال‌وار! از صبح تا به حال هر چه کوشیده‌ام خداوند متعال روزی مرا اندکی به من نرسانیده است …

چون شب بیستم برآمد ادامه »

چون شب نهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/9-Shabe-Nohom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! بشنوید از دختر جوان که کمی از آب برکه برداشت و افسون بر آب‌ها خواند و آب بر برکه برافشاند و در حال، ماهیان به صورت آدمیان درآمدند و کوه‌ها و جزایر همه به حالت اولیه درآمدند و دختر روانۀ بیت‌الاحزان گردید و هر آن‌چه انجام داده بود به …

چون شب نهم برآمد ادامه »

چون شب هفتم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/7-Shabe-Haftom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون ماهیان آن بیت بخواندند، دختر تاوه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود دوباره ناپدید گشت. وزیر چون این بشنید گفت: این کاری عجیب است و نباید آن را از پادشاه پوشیده داشت. بنابراین نزد ملک آمد و پادشاه را از ماجرا مطلع کرد. پادشاه …

چون شب هفتم برآمد ادامه »

چون شب ششم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/6-Shabe-Sheshom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! صیاد به عفریت گفت که چون تو قصد کشتن من کردی، اکنون من نیز تو را در خُمره اندازم و به دریا افکنم. عفریت چو این بشنید فریاد برآورد و بنالید و صیاد را به خداوند سوگند داد و گفت: ای مرد! تو بدکرداری مرا به رفتار بد پاسخ …

چون شب ششم برآمد ادامه »

چون شب چهارم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/4-Shabe-Chaharom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون صیاد به عفریت گفت تا من به چشم خود نبینم، نمی‌توانم باور کنم. عفریت به صورت دود درآمد و به آسمان بلند شد و دوباره به درون خمره رفت و صیاد هم بی‌درنگ سر خمره را بست و بانگ عفریت را از درون آن شنید و گفت: ای …

چون شب چهارم برآمد ادامه »

چون شب سوم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/3-Shabe-Sevvom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون قصّۀ پیرمرد دوم تمام شد، مرد سوم که صاحب استر (پیرمرد شترسوار) بود، به عفریت گفت: من نیز حکایتی زیبا دارم که از دو حکایت دیگر جذاب‌تر است. اگر به من رخصت دهی طرفه حکایتی بازگویم که شما را به شگفت وادارد، و اگر حکایت پسند افتد قول …

چون شب سوم برآمد ادامه »