شهرباز

چون شب چهارم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/4-Shabe-Chaharom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! چون صیاد به عفریت گفت تا من به چشم خود نبینم، نمی‌توانم باور کنم. عفریت به صورت دود درآمد و به آسمان بلند شد و دوباره به درون خمره رفت و صیاد هم بی‌درنگ سر خمره را بست و بانگ عفریت را از درون آن شنید و گفت: ای …

چون شب چهارم برآمد ادامه »

دیباچه (بخش اول)

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/09/0-Dibache-Part-1.mp3  حکایت کنند که یکی از ملوک آل ساسان، سلطان جزایر هندوچین، دو پسر دلیر و دانشمند داشت به نام شهرباز و شاه زمان. شهرباز که بزرگتر بود با تکیه بر دلیری و عدل و عدالت، قسمت وسیعی را بگرفت و به حکومت پرداخت. شاه زمان هم پادشاه سمرقند گشت. شهرباز و برادرش شاه زمان …

دیباچه (بخش اول) ادامه »