شب‌های روشن؛ داستانی عاشقانه

رؤیای شبی در نیمۀ تابستان* تا به حال برای شما هم اتفاق افتاده که وقتی در خیابان قدم می‌زنید یا در اتوبوس و مترو نشسته‌اید، به رفتار آدم‌ها دقت کنید و در خیال خود برای هرکدام داستانی بسازید یا سرگذشت‌شان را حدس بزنید؟ اگر چنین بوده احتمالاً می‌توانید جوانی بیست و شش ساله را که …

شب‌های روشن؛ داستانی عاشقانه ادامه »