تو سرگرم بهاری! من دل آشوبِ زمستانم…

عاشقانه‌ای از حسین زحمتکش