چون شب بیست و نهم برآمد

https://elmirashahan.ir/wp-content/uploads/2020/10/29-Shabe-BistoNohom.mp3  شهرزاد گفت: ای مَلِک جوان‌بخت! جدّه بسیار غضبناک گشت و به خادم گفت: مگر پسر مرا به دکۀ طباخان برده‌ای؟ خادم را بیم گرفت و ماجرا را طور دیگری گفت. گفت: من به دکان نرفتم ولی از در دکان گذشتم. عجیب گفت: به خدا سوگند به دکان اندر بُدیم و خوردنی همی خوردیم و …

چون شب بیست و نهم برآمد ادامه »