معشوق شعر امروز دارد به یک معشوق دوست‌نداشتنی تبدیل می‌شود!

غلامرضا طریقی، شاعر: