از قاباخلاما تا چهارشنبه‌سوری در میان تاتی زبان‌ها

سنت‌های خاص روستاهای آذری زبان (اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین و … )