ما بدان قامت و بالا نگرانیم هنوز…

عاشقانه‌ای از ادیب نیشابوری