سیذارتا؛ در جستجوی حقیقت

بسیار سفر باید!(1) در دنیای امروز کمتر آدمی پیدا می‌شود که یک روز از خواب بیدار شود، از درس، دانشگاه، کار، زندگی و خانواده بگذرد،

راز جاودانگی از نگاه کوندرا

مرگ پایان کبوتر نیست(1) بسیاری از ما وقتی به مرگ فکر می‌کنیم، علاوه بر یادآوری آرزوهای برآورده نشده و رنج جدایی از عزیزان یا شاید

دِمیان؛ سفر به دنیای فلسفه

گناه نخستین حتما داستان چیدن سیب از درخت زندگی را شنیده‌اید؛ ادیان ابراهیمی از آن به‌عنوان نخستین گناه آدمی یاد می‌کنند که موجب هبوط آدم